boxagahiir [at] gmail.com

با درج آگهی 8 ستاره آگهی شما در بالاترین پنل تبلیغاتی چند سایت دیگر هم منتشر می گردد.

تبلیغات و نیازمندی های اینترنتی پیام ایرانی

درج آگهی اینترنتی

درب اتاقی اوکس

درب اتاقی اوکس

آگهی رایگان
  •  email
  • email
  •    تهران تهران
  • مشاغل معماری داخلی ساختمان
  • 32 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

درباتاقیلوکس


درباتاقینقشمهمیدرطراحیوزیباییساختمانوسازهدارد.انتخابدربچوبیاتاقمناسبکهدارایکیفیتبالاباشدوهمرنگبارنگخانهواتاقهاباشد،میتواندزیباییخانهشمارادوچندانکنددرباتاقبایدمحکموتوپرباشد،تاهمدارایعمرزیادوهممحافظخانهشماباشدگرچهایندربهایچوبیلیستقیمتبالاتریدارنددربچوبیارزانتر،دارایعمرواستحکامکمتریهستنددرباتاقمیتواندجنسهایمختلفیداشتهباشنددربهایاچدیافدارایاستحکاموزیباییبیشترینسبتبهدربهایامدیافهستند.درباتاقیملامینههمیکیازانواعدربداخلیساختماناستکهطرفدارانخاصخودرادارد.برایمشاهدهمطالببیشترازسایتزیردیدنفرمایید 


https://sepahandarb.com/8-درب-داخلیاتاقی-و-سرویسی